ارتباط با ما

پرسش نامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

پرسش نامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ویژه فعالیت های عمرانی

 • مدت بیمه

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  در صورت پاسخ مثبت در کادر بالا تعداد پیمانکاران را بنویسید
 • نام بیمه‌گرشماره بیمه نامهمدت بیمه نامهتاریخ انقضا
 • شرح حوادثی که در سه سال قبل در محل کار اتفاق افتاده است:

 • دفعات وقوع حادثهتعداد نفراتعلل حوادث
 • دفعات وقوع حادثهتعداد نفراتعلل حوادث
 • دفعات وقوع حادثهتعداد نفراتعلل حوادث
 • وضعیت نیروی کار در محل (شامل کارکنان کارفرما، پیمانکاران فرعی و ...):

 • بیمه گذار ثابت و دائمی

 • تعداد نفربیمه تامین اجتماعی (دارد/ندارد)
 • دارد / نداردسرمایه بیمه(ریال)نام بیمه‌گرتاریخ انقضای بیمه
 • بیمه گذار موقت

 • تعداد نفر (حداقل -- حداکثر)بیمه تامین اجتماعی (دارد/ندارد)
 • دارد / نداردسرمایه بیمه(ریال)نام بیمه‌گرتاریخ انقضای بیمه
 • پیمانکاران فرعی

 • تعداد نفربیمه تامین اجتماعی (دارد/ندارد)
 • دارد / نداردسرمایه بیمه(ریال)نام بیمه‌گرتاریخ انقضای بیمه
 • پیمانکاران فرعی

 • تعداد نفر (حداقل -- حداکثر)بیمه تامین اجتماعی (دارد/ندارد)
 • دارد / نداردسرمایه بیمه(ریال)نام بیمه‌گرتاریخ انقضای بیمه
 • میزان تعهد مورد درخواست

 • پوشش های تکمیلی مورد درخواست را مشخص نمایید:

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
Call Now Buttonمشاوره رایگان ‪09125315914‬

ما با شما تماس خواهیم گرفت


ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت

[contact-form-7 id="433" title="سلام سلام"]

[melipayamak mode='1' width='250']